SERVEIS tècniCS

Fotografia Egoin Wood Group S.A.

els nostres projectes SòN MÈS DEL QUE VEUS

Dissenyem i construïm habitatges pensats per a fer-te feliç. Espais imaginats des de la funcionalitat i sensibilitat per adaptar-se a les teves necessitats i a l’entorn. 

Construïm cases on l’eficiència és essencial.

HOLA!

Ja tenim el solar,

T’EXPLIQUEM EL PROCÉS PER a CREAR LA TEVA CASA SOSTENIBLE, COMENCEM?

disseny PROPOSTA
arquitectònicA

Fer una proposta arquitectònica és un procés emocionant i gratificant que requereix creativitat. Treballem la vostra idea amb esbossos i plànols per representar els vostre projecte de manera visual. 

Redacció
projectes tècnics

Els projectes tècnics són documents complets i precisos que descriuen amb detall el disseny i les seves especificacions tècniques, donant compliment a les normatives de construcció d’aplicació vigents. 

TRAMITACIÓ
LLICÈNCIA OBRES

Molt important per poder portar a terme els treballs de construcció.

El nostre equip tècnic prepara tota la documentació necessària del projecte i fem els tràmits necessàris amb l’ajuntament. 

COORDINACIÓ,
DIRECCIÓ OBRA I D'EXECUCIÓ

Ens encarreguem que els treballs d’execució de l’obra es completin a temps i dins del pressupost. Ens responsabilitzem de supervisar totes les fases de la construcció fins a la fi dels treballs.  

MATERIALS I ACABATS
INTERIORS

Elements clau en la decoració i el disseny d’espais interiors donant-los personalitat.  

Si vols que el vostre espai interior sigui més atractiu, hem de triar bé els materials i acabats!


DISSENY INTERIOR
MOBILIARI

Juga amb els colors, la llum i els espais per crear un ambient còmode i agradable. 

Pensa amb la funcionalitat i la qualitat de la decoració perquè duri molts anys. 

tu vivint a la teva
casa eficient

AQUEST MENJADOR POT SER TEU.

Contacta’ns i comencem a treballar avui per a què puguis viure la teva versió més pura. Fes-te una casa eficient!

PREGUNTES FREQÜENTS

Els facultatius de l’equip professional contractat redacten els projectes tècnics necessàris; projecte executiu d’arquitectura, d’instal·lacions, estructura…, sempre d’acord a la normativa vigent d’obligat compliment aplicable segons la legislació nacional, autonòmica i local.

Sí.

Us garantim la millor selecció de materials i solucions constructives per tal d’assolir una qualificació A al certificat d’eficiència energètica (CEE). 

Nosaltres!

Des del moment que decideixes treballar amb nosaltres ens encarreguem de tramitar des de la llicència d’obres, el visat col·legial d’arquitectes que valida el projecte, l’apertura del centre de treball per iniciar l’execució de l’obra, el certificat energètic en fase projecte i final, la cèdula d’habitabilitat, etc. Aquells tràmits que només es poden gestionar en nom propi, us acompanyem i orientem per a què no sorgeixi cap inconvenient. 

La concesió de la llicència d’obra suposa l’autorització administrativa per part de l’ens municipal corresponent per iniciar els treballs d’execució de l’obra. L’atorgament de la llicència municipal significa que els diferents documents tècnics redactats s’adeqüen d’acord a la normativa tècnica i jurídica d’aplicació.

El sol·licitant de la llicència d’obres municipals es fa càrrec dels impostos derivats de l’execució de les obres de construcció.

En una obra nova tradicional la fase de construcció tarda entre 18 i 24 mesos. 

El temps de construcció d’una casa de fusta es redueix, pel que des del seu inici fins a la seva finalització, en funció de la complexitat del projecte a desenvolupar, la fase de construcció requereix la meitat de temps respecte a la construcció tradicional. 

Cal tenir en compte els terminis en relació a la concessió de la llicència municipal, els tràmits d’alta dels diferents subministres i les tasques administratives que se’n derivin, aquests poden esdevenir uns 6 mesos addicionals. 

En funció del tipus de modificació i del progrés en què es troba l’execució de l’obra. Sovint, degut a requeriments de la pròpia llicència d’obres, per exigències tècniques i/o jurídiques són necessàries millores durant el procés constructiu, així com canvis de materials descrits a la memòria de qualitats, etc. Abans de realitzar qualsevol canvi, la direcció facultativa n’evaluarà la seva viavilitat tècnica. 

Sí.

El nostre equip professional és multidisciplinari. T’acompanyem des de la presa de decisió del disseny adequat segons el teu estil de vida, passant per la gestió i coordinació dels treballs durant l’execució de l’obra, així com del personal tècnic que treballa a l’obra fins a l’elecció de materials i acabats interiors. També, us assistim en qualsevol dubte que sorgeixi durant el procés buracràtic.

No.

El nostre equip és pluridisciplinari, comptem amb un grup de professionals tècnics complet; des d’arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, disseny d’interior, topògrafs, constructora de solucions estructurals de fusta, professionals instal·ladors, etc. 

Sí.

Gestionem i tramitem tota la documentació necessària per entrar a viure a l’habitatge, us fem en mans el Llibre de l’Edifici regulat al Decret 67/2015, de 5 de maig, el qual inclou: la cèdula d’habitabilitat, l’alteració cadastral amb l’alta de l’IBI, el certificat de primera ocupació, la memòria de qualitats, els butlletins corresponents a l’alta dels diferents subministres, entre altres. Aquells tràmits que només es poden gestionar en nom propi, us acompanyem i orientem per a què no sorgeixi cap inconvenient. 

Obrir conversa
Necessites ajuda?
Scan the code
Hola! :) Et podem ajudar?